kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin

kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin


Zakres czynności wykonywanych w zakresie odśnieżania:

• odśnieżanie ręczne terenu należącego do obiektów:
dojścia do klatek, altan śmietnikowych, chodników
• odśnieżanie parkingów oraz ulic maszynowo samochodem
terenowym, ciągnikiem bądź koparko-ładowarką
• oczyszczanie w/w powierzchni ze śniegu, lodu i błota
• posypywanie chodników, ulic piaskiem i solą
kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin
Utrzymanie prawidłowego działania urządzeń i instalacji:

• wymiana spalonych żarówek na terenie całego obiektu
• zgłaszanie administracji wszelkich awarii
• informowanie administracji o zauważonych uszkodzeniach
lub po otrzymaniu informacji od lokatorów o uszkodzeniach
dot. zamków, stolarki okiennej, drzwiowej, wybitych szybach
• informowanie administracji o niewykonaniu obowiązków przez
jednostki zajmujące się wywozem nieczystości
kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin kom-plex, sprzątanie mieszkań, sprzątanie Lublin, firma sprzątająca Lublin, Lublin sprzątanie, odśnieżanie lublin